Disclaimer

Disclaimer van AppartementDelft

AppartementDelft is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementDelft, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementDelft zijn verbonden. AppartementDelft is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementDelft beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementDelft is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementDelft worden aangeboden. AppartementDelft garandeert niet dat de op AppartementDelft aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementDelft garandeert ook niet dat de op AppartementDelft aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementDelft garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementDelft hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementDelft is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementDelft. U vrijwaart AppartementDelft voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementDelft.